GÓRNICZA STRZECHA - brama wjazdowa do ośrodka

GÓRNICZA STRZECHA - brama wjazdowa do ośrodka